Política de privacitat

[vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]L’usuari a través de les diferents àrees que formen part del lloc web pot visitar, obtenir informació, manejar una sèrie d’aplicatius o eines icontractar serveis ..

Totes les dades que puguin ser facilitades per part dels usuaris seran tractats amb absoluta confidencialitat. Tant l’entitat responsable dels fitxerscom els qui intervinguin en qualsevol fase del tractament i les entitats als qui els hagin estat comunicats, a l’empara de l’autorització conferida per l’usuari, es troben sotmesos al més estricte secret professional, comprometent-se expressament a adoptar els nivells de protecció i les mesuresnecessàries d’índole tècnica i organitzativa que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, ja a nivell extern com en el marc de la pròpia estructura i personal dependent, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, provinguin aquests de l’acció humana o del medi físic onatural. Així mateix es garanteix el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes, equips, locals i centres, que compleixen els requisits icondicions d’integritat i seguretat establerts a la normativa en cada moment vigent.

Tot això i no obstant, l’usuari ha de ser conscient i se li adverteix expressament que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

a) Navegació:

La simple navegació a través del lloc web de Belec BCN, S.L.U.  (en endavant BELEC) té caràcter gratuït i no exigeix ​​el registre previ or part de l’usuari. No obstant això, l’accés, contractació o la utilització d’alguns productes o serveis requerirà el registre de l’usuari, i / o el pagament d’un preu deconformitat amb l’establert en les condicions específiques reguladores de cada producte o servei.

S’adverteix expressament l’usuari que el lloc web utilitza «cookies». Aquestes cookies són petits fitxers de dades que es generen en l’ordinador de l’usuari els quals s’associen únicament amb un usuari anònim. Les cookies utilitzades no poden llegir dades del seu disc dur ni llegir els arxius cookiecreats per altres proveïdors. Les cookies permeten reconèixer els usuaris únicament en el cas que s’hagin registrat, a fi que no hagin de fer-ho encada visita per accedir a les àrees o serveis reservats exclusivament a ells. Així mateix faciliten informació sobre la data i hora de l’última vegada que l’usuari va visitar nostre web i els continguts elegits en la navegació. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies al seu disc dur, havent de consultar a aquest efecte les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquestainformació.

b) Dades de caràcter personal:

Per al cas que a un usuari -persona física- se li requereixi el registre de les seves dades personals, a fi de possibilitar l’accés, ús o contractaciód’algun servei facilitat a través del lloc web BELEC, se li informa expressament que aquestes dades, juntament amb les que s’originin com a conseqüència de l’execució del servei, resulten necessaris per al desenvolupament, control, gestió i execució dels serveis i productes contractats ique els mateixos seran incorporats als fitxers creats a aquest efecte en cada cas . La introducció i registre de les dades personals per part de l’usuaricomportarà l’acceptació i autorització expressa al Banc per a la recollida, incorporació als respectius fitxers i el tractament d’aquestes dadespersonals, així com per a la seva conservació durant els terminis previstos en les disposicions aplicables .

Així mateix, s’adverteix a l’usuari que el registre de les dades personals aportades en el moment de la subscripció o contractació de productes o serveis, i qualsevol altra facilitada durant la seva relació, comportarà a més l’acceptació de caràcter voluntari per la seva part amb relació al tractament d’aquestes dades personals pel BELEC a fi de ser segmentats o categoritzats per tal de mantenir-lo al corrent i poder remetre-li informacions, ofertes o promocions dels seus productes i serveis, elaborar perfils, o per a l’anàlisi de propostes sol · licitades per l’usuari.

Al mateix temps, l’aportació de les dades personals per part de l’usuari, comportarà l’acceptació voluntària de la cessió i transmissió d’aquestes dades, amb les mateixes finalitats que els indicats en l’apartat anterior, a BELEC, així com l’autorització a 1ksystem per rebre de les indicadessocietats informacions als arxius d’aquelles, perquè pugui tractar les dades personals, fins i tot de manera interconnectada, amb les finalitatsexpressades.

L’autorització de l’usuari al tractament i cessió indicats en els dos anteriors apartats té caràcter voluntari, podent, en els termes que estableix lanormativa sobre protecció de dades en cada moment vigent, revocar l’autorització aquí concedida per al tractament o la cessió de les dadespersonals.

En tot cas, l’usuari podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel · lació, dirigint-se per escrit al responsable dels fitxers, que és el BELEC BCN, S.L.U.  amb CIF B66452798 amb domicili social situat al Carrer Sant Mateu, 5 – 2º 5ª de Castellbisbal, Barcelona.

Finalment s’adverteix a l’usuari que les pàgines web de BELEC poden facilitar l’accés mitjançant enllaços (links) a diferents llocs web corresponent a entitats, companyies, institucions o organitzacions alienes a BELEC. BELEC no serà responsable amb relació al registre en els esmentats llocs webs de les dades personals per part de l’usuari.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row]